nl 518341 Amsterdam Amstel 150 Voormalig hoofdkantoor van de chocoladefabriek 'Bensdorp'
nl 216 Amsterdam Amstel 172 Twee huizen, verenigd achter een gezamenlijke pilastergevel met brede hals en fronton waarin een schild met draperieen
nl 328 Amsterdam Barndesteeg 27 Huis onder dwars dak met lisenengevel op gesneden puibalk
nl 340 Amsterdam Begijnensteeg 91 Pand met ingezwenkte halsgevel
nl 338 Amsterdam Begijnensteeg 92 Pand met gevel onder rechte lijst waarboven gemetseld topje
nl 339 Amsterdam Begijnensteeg 93 Pand met halsgevel met geruite vleugelstukken en twee oeils-de-boeuf. Afdekking verdwenen
nl 378 Amsterdam Begijnhof 42A Huis met puntgevel
nl 393 Amsterdam Berenstraat 24 Pand met halsgevel met siertrossen
nl 389 Amsterdam Berenstraat 37 Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken op sierstukken waarin gode seegen behouden heeft myn doen bouwen
nl 385 Amsterdam Berenstraat 9 Huis met gevel onder rechte lijst waarop een dakvoorschot
nl 398 Amsterdam Bergstraat 2 Pand met gevel onder versierde rechte lijst met consoles
nl 400 Amsterdam Bergstraat 4 Pand met gevel onder versierde rechte lijst met consoles
nl 424 Amsterdam Beulingstraat 1 Pand met ingezwenkte halsgevel
nl 449 Amsterdam Bickersgracht 22 Pand met gevel onder latere armelijke top
nl 479 Amsterdam Blaeu Erf 7 Voormalige diaconiebakkerij
nl 492 Amsterdam Bloedstraat 10 Pand met gevel waarvan de top tot punt is gewijzigd
nl 493 Amsterdam Bloedstraat 12 Huis met gevel onder punttop
nl 494 Amsterdam Bloedstraat 14 Huis met gevel onder latere punttop
nl 497 Amsterdam Bloedstraat 20H, I, II, III Pand met tot puntgevel gewijzigde halsgevel met festoenen en gevelsteen waarop kater den de swarte kater
nl 498 Amsterdam Bloedstraat 22H, I, II, III Pand met halsgevel
nl 491 Amsterdam Bloedstraat 6 Pand met klokgevel
nl 490 Amsterdam Bloedstraat 7 Pand met gevel onder klokvormige top
nl 522 Amsterdam Bloemgracht 65 Dubbel huis in traditionele trant
nl 694 Amsterdam Brouwersgracht 19 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 737 Amsterdam Brouwersgracht 601 Dolphyn
nl 738 Amsterdam Brouwersgracht 617 Snoek
nl 348645 Amsterdam Damstraat 2A Pand met gevel met klokvormige top onder rollagen
nl 873 Amsterdam Damstraat 36 Huis met een afsluitende klossenlijst
nl 874 Amsterdam Damstraat 38 Huis met stucversiering en afsluitende klossenlijst
nl 875 Amsterdam Damstraat 40 Pand met gepleisterde en van vensteromlijstingen en afsluitende rechte lijst voorziene gevel
nl 876 Amsterdam Damstraat 42 Pand met gepleisterde gevel onder rechte lijst
nl 937 Amsterdam Dijkstraat 49 Hoekhuis met ingezwenkte halsgevel gedateerd op de basislijstjes van de krullen
nl 888 Amsterdam Dirk van Hasseltssteeg 2 Huis met latere puntgevel
nl 893 Amsterdam Dirk van Hasseltssteeg 40 Huis waarvan de gevel wordt bekroond door een gekuifde klokvormige top
nl 889 Amsterdam Dirk van Hasseltssteeg 6 Huis met latere puntgevel
nl 3630 Amsterdam Driehoekstraat 50 Voormalig stadsgraanpakhuis
nl 4079 Amsterdam Eerste Passeerdersdwarsstraat 124 Hofje van de Weduwe Roosen
nl 6355 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 10 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6356 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 12 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6357 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 14 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6359 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 18 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6351 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 2 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6360 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 30 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6361 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 32 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6362 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 38 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6352 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 4 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6363 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 42 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6342 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 5 Pand met halsgevel
nl 6346 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 55 Pand met gevel, onder klokvormige rollagentop
nl 6364 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 56 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6353 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 6 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6343 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 7 Pand met halsgevel
nl 6365 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 70 Achterste deel van een door een schilddak gedekt hoekhuis van het type der "wevershuizen" in het Noortse Bos
nl 6348 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 79 Huisje waarvan de gevel
nl 6354 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 8 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos (omstreeks 1670
nl 6349 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 81 Huisje, met gevel onder punttop
nl 6344 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 9 Pand met puntgevel
nl 976 Amsterdam Egelantiersgracht 101A Pand met gevel onder gelobd lijstvormig topje
nl 956 Amsterdam Egelantiersgracht 19 Huis met gevel onder rechte lijst waarop een dakkapel
nl 963 Amsterdam Egelantiersgracht 51A Pand met gevel onder rechte lijst met snijramen in het Fries, twee stoepen, gesneden pui en deuren
nl 964 Amsterdam Egelantiersgracht 53A Pand met gevel onder rechte lijst
nl 1007 Amsterdam Egelantiersgracht 560 Huis huis met latere gevel, beëindigd door een klokvormige top onder rollagen
nl 974 Amsterdam Egelantiersgracht 89 Huis, onder gebroken dak, gevel met rechte lijst en consoles
nl 1017 Amsterdam Egelantiersstraat 70 Huis met gevel onder klokvormige top met rollagen, goede roedenverdeling
nl 504596 Amsterdam Emmaplein bij 3 Garage
nl 504603 Amsterdam Emmaplein bij 5 IJzeren hekwerk in 'Amsterdamse School'
nl 334 Amsterdam Gedempte Begijnensloot 9 Later gewijzigd en gemoderniseerd pand met stompe puntgevel
nl 1216 Amsterdam Gouwenaarssteeg 1 Zelfstandig achterhuis, architectonisch een geheel vormende met het hoekpand nieuwendijk 14
nl 1217 Amsterdam Gouwenaarssteeg 13 Pand met vlakke trapgevel met gevelsteen waarin allegorie van de liefde
nl 1240 Amsterdam Grimburgwal 10 Achterhuis aan de Grimnessesluis met halsgevel
nl 1389 Amsterdam Haarlemmerstraat 137 Pand met ingezwenkte halsgevel samen met nr 123 over een gang gebouwd
nl 4824 Amsterdam Halvemaansteeg 10A Huis achter gezamenlijke gevel met het nr 49
nl 1426 Amsterdam Handboogstraat 3 Pand met pilaster-halsgevel met festoen en gevelsteen
nl 524822 Amsterdam Hannie Dankbaarpassage 2 Remise Tollensstraat: voormalig magazijn
nl 1457 Amsterdam Hartenstraat 25 Pand met klokgevel
nl 1481 Amsterdam Heiligeweg 9 Pand met halsgevel
nl 1495 Amsterdam Heintje Hoekssteeg 26 Pand met trapgevel versierd in de trant met kleine boogblokjes
nl 1497 Amsterdam Heisteeg 8 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 518331 Amsterdam Herengracht 320 Kantoor, magazijn en woningen
nl 528386 Amsterdam Herengracht bij 326 Tuinhuis
nl 528258 Amsterdam Herengracht bij 342 Tuinhuis
nl 518388 Amsterdam Herengracht/brugnr 22 Warmoesbrug
nl 504641 Amsterdam Jacob Obrechtstraat bij 2 Tuinhuis met markante kap
nl 2027 Amsterdam Jeroenensteeg 2I Pand met pilastergevel met tot punttop afgekloofde hals
nl 2031 Amsterdam Jonge Roelensteeg 6 Pand met halsgevel
nl 2164 Amsterdam Kalverstraat 146 Pand met gepleisterde gevel met rechte lijst
nl 2172 Amsterdam Kalverstraat 170 Pand met gevel onder in het midden verhoogde lijst
nl 2173 Amsterdam Kalverstraat 170/1 Pand met gevel onder rechte triglyfenlijst waarin een gesneden boom
nl 2178 Amsterdam Kalverstraat 186 Pand met gevel onder rechte lijst met - ten dele gladde gebogen - triglyfen
nl 2179 Amsterdam Kalverstraat 188 Hoekpand met gevel onder rechte lijst - met ten dele gladde gebogen - triglyfen
nl 2136 Amsterdam Kalverstraat 191 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 2181 Amsterdam Kalverstraat 194 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 2143 Amsterdam Kalverstraat 38 Pand met halsgevel
nl 2144 Amsterdam Kalverstraat 40H Pand met gevel onder rechte lijst
nl 2145 Amsterdam Kalverstraat 54 Pand met gevel onder rechte lijst met twee hijsbalken
nl 2146 Amsterdam Kalverstraat 56 Pand met klokgevel
nl 2212 Amsterdam Kattengat 5 Hoekhuis met ingezwenkte halsgevel en op balkkoppen overgebouwde zijgevel
nl 382411 Amsterdam Keizersgracht 333 Pand met gevel onder rechte lijst met consoles en met empire deurpartij
nl 2597 Amsterdam Keizersgracht 414A Pand met gevel onder rechte lijst met consoles en latere balustrade
nl 2230 Amsterdam Keizersgracht 63ABCD+65ABCD Pand met zandstenen vierraamsgevel onder triglyfenlijst
nl 528262 Amsterdam Keizersgracht bij 374 Tuinhuis
nl 528264 Amsterdam Keizersgracht bij 616 Tuinhuis
nl 528265 Amsterdam Keizersgracht bij 744 Tuinhuis
nl 2808 Amsterdam Keizersstraat 32 Huis waarvan de gevel met behoud van de oude top is vernieuwd
nl 2946 Amsterdam Kerkstraat 396B Pand met halsgevel
nl 2947 Amsterdam Kerkstraat 400A Pand waarvan de gevel in de 19e eeuw met een verdieping onder primitieve lijst is verhoogd
nl 3092 Amsterdam Kolksteeg 6 Huis met gevel onder klokvormige top
nl 2213 Amsterdam Korte Keizersdwarsstraat 11 Huis met gevel op gewijzigde houten pui
nl 2810 Amsterdam Korte Keizersstraat 11 Pand met gevel onder rechte lijst en op aardige houten pui
nl 2811 Amsterdam Korte Keizersstraat 13 Pand met vier verdiepingen onder zadeldak, opgetrokken lijstgevel met grotendeels houten pui, links dubbele ingang met stoep, rechts onderkelderd. Top gewijzigd in lijstgevel met hijsbalk
nl 2809 Amsterdam Korte Keizersstraat 7 Ten dele gesloopt huis
nl 3116 Amsterdam Korte Koningsstraat 10A Pand met gevel op houten pui, afgesloten door een rechte lijst waarboven een dakvoorschot
nl 3114 Amsterdam Korte Koningsstraat 11 Pand met halsgevel
nl 3117 Amsterdam Korte Koningsstraat 20 Huisje met halsgevel
nl 3115 Amsterdam Korte Koningsstraat 29 Huis met latere gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 3112 Amsterdam Korte Koningsstraat 7 Pand met klokgevel
nl 3113 Amsterdam Korte Koningsstraat 9 Pand met halsgevel
nl 526954 Amsterdam Korte Ouderkerkerdijk 45 Directeurswoning
nl 526955 Amsterdam Korte Ouderkerkerdijk bij 45 Hekwerk
nl 526953 Amsterdam Korte Ouderkerkerdijk bij 45 Portierswoning (niet toegankelijk (2013))
nl 4871 Amsterdam Korte Reguliersdwarsstraat 1 Breed huis onder dwars dak
nl 4872 Amsterdam Korte Reguliersdwarsstraat 3 Pand met 18e-eeuwse gevel onder latere lijst waarboven een dwars dak
nl 637 Amsterdam Krom Boomssloot 34A Pand met twee verdiepingen onder afgeplat schilddak met dakkapel, voorzien van hijsbalk
nl 638 Amsterdam Krom Boomssloot 36 Hoekhuis met gevel onder rechte lijst
nl 639 Amsterdam Krom Boomssloot 38 Hoekpand met twee verdiepingen onder zadeldak
nl 619 Amsterdam Krom Boomssloot 51 Pand, vanwege de natuurstenen afdekkingen van de punttop
nl 620 Amsterdam Krom Boomssloot 53 Pakhuis met gave puntgevel onder halsje met gebogen afdekking waarin het jaartal
nl 621 Amsterdam Krom Boomssloot 59 Pakhuis met puntgevel
nl 622 Amsterdam Krom Boomssloot 61 Pakhuis met puntgevel
nl 623 Amsterdam Krom Boomssloot 63 Pakhuis met puntgevel
nl 1123 Amsterdam Kuiperssteeg 10 Zijgevel van het pand kuiperssteeg 4, 6
nl 3287 Amsterdam Lange Leidsedwarsstraat 111 Pand met gevel onder rechte lijst met consoles
nl 3288 Amsterdam Lange Leidsedwarsstraat 129 Pand met halsgevel met vleugelstukken van bijzondere vorm, een palmet in de afdekking en op de scheiding met nr 131 een gevelsteen waarop een koeiekop
nl 3892 Amsterdam Lange Niezel 12 Huis waarvan de pilastergevel
nl 3895 Amsterdam Lange Niezel 22A Pand met eenvoudige klokgevel
nl 3144 Amsterdam Langebrugsteeg 2 Huis met nieuwe gevel, waarop de ingezwenkte hals
nl 3145 Amsterdam Langebrugsteeg 4 Huis met voorgevel waarvan top gewijzigd in ingezwenkte hals met rollagen en fronton
nl 3146 Amsterdam Langebrugsteeg 6 Pand met achtergevel aan de Grimnessesluis en gepleisterde trapgevel
nl 3163 Amsterdam Langestraat 28 Pand met gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 3148 Amsterdam Langestraat 3A Pand waarvan de gevel wordt afgesloten door een 19e-eeuwse rechte lijst
nl 3155 Amsterdam Langestraat 43A Koetshuis met bovenwoning
nl 3157 Amsterdam Langestraat 51 Koetshuis met bovenwoningen
nl 3170 Amsterdam Langestraat 52 Pand met 18e-eeuwse gevel op laat-19e-eeuwse pui en onder 19e-eeuwse lijst
nl 3158 Amsterdam Langestraat 53A Koetshuis met bovenwoningen
nl 3159 Amsterdam Langestraat 55 Pand, zeer verbouwd en van een nieuw dwars dak voorzien koetshuis
nl 3160 Amsterdam Langestraat 59 Huisje met klokgevel
nl 3364 Amsterdam Leidsegracht 36A Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3330 Amsterdam Leidsegracht 39 Pand met gevel thans puntgevel
nl 3331 Amsterdam Leidsegracht 41 Pand met gevel in puntgevel veranderd
nl 3332 Amsterdam Leidsegracht 43 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3389 Amsterdam Leidsekruisstraat 1 Achterhuisje achter Prinsengracht 502, met dwars dak
nl 3393 Amsterdam Leidsekruisstraat 10 Pand met klokgevel met houten pui en gesneden deuren
nl 3392 Amsterdam Leidsekruisstraat 2 Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals
nl 3391 Amsterdam Leidsekruisstraat 3 Achterhuisje achter Prinsengracht 502, met dwars dak
nl 3390 Amsterdam Leidsekruisstraat 5 Achterhuisje achter Prinsengracht 502, met dwars dak
nl 3407 Amsterdam Leidsestraat 13A Pand met trapgevel
nl 3408 Amsterdam Leidsestraat 15 Pand met gevel met kloktop
nl 3422 Amsterdam Leidsestraat 16 Pand met gevel onder rollagentop
nl 3423 Amsterdam Leidsestraat 26 Pand met halsgevel met oudere vleugelstukken
nl 3424 Amsterdam Leidsestraat 28 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3418 Amsterdam Leidsestraat 6 Pand met gevel onder rechte lijst met dakkapel
nl 3665 Amsterdam Lijnbaanssteeg 1 Pand met klokgevel
nl 3669 Amsterdam Lijnbaanssteeg 10I Hoekhuis met voorgevel onder rechte lijst en zijgevel waarin geblokte deuromlijsting en waartegen een pothuis
nl 3670 Amsterdam Lijnbaanssteeg 12 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3666 Amsterdam Lijnbaanssteeg 5 Pand met klokgevel
nl 3667 Amsterdam Lijnbaanssteeg 7 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3668 Amsterdam Lijnbaanssteeg 9 Pand met halsgevel
nl 3690 Amsterdam Molenpad 3, 5, 7 Complex stallen en pakhuizen onder schilddak waarin drie dakkapellen met frontons
nl 3691 Amsterdam Molenpad 4 Koetshuis met bovenwoning
nl 3692 Amsterdam Molenpad 6, 8 Koetshuis met bovenwoning
nl 3695 Amsterdam Molensteeg 10 Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals
nl 3696 Amsterdam Molensteeg 16A en 16B Pand met gevel onder uit- en ingezwenkte top met rollagen
nl 3693 Amsterdam Molensteeg 2 Huis met latere puntgevel waarin een 17e-eeuwse gevelsteen
nl 3694 Amsterdam Molensteeg 8 Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals
nl 3703 Amsterdam Molsteeg 6 Pand met zeer smalle klokgevel met uitstalkastje aan de houten pui
nl 3704 Amsterdam Molsteeg 8 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3705 Amsterdam Monnikendwarsstraat 2 Huis met latere puntgevel
nl 3706 Amsterdam Monnikendwarsstraat 4 Huis met latere puntgevel
nl 3708 Amsterdam Monnikenstraat 15 Pand met 18e-eeuwse gevel met latere punttop
nl 3734 Amsterdam Nes 37 Pand met gevel onder rechte lijst met triglyfen
nl 1239 Amsterdam Nes 95 Achterhuis aan de Grimnessesluis met halsgevel vormt groep met nr 8
nl 1998 Amsterdam Nieuwe Hoogstraat 22 Huis onder klokvormige top
nl 2033 Amsterdam Nieuwe Jonkerstraat 19 Pand met trapgevel
nl 311 Amsterdam Nieuwe Jonkerstraat 25 Pand met gevel onder vaag klokvormige top met rollagen
nl 3583 Amsterdam Nieuwe Looiersdwarsstraat 2-1 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 3869 Amsterdam Nieuwe Nieuwstraat 20 Pand met klokgevel met geblokte pui
nl 3870 Amsterdam Nieuwe Nieuwstraat 22 Sint Walburgiskerk
nl 3871 Amsterdam Nieuwe Nieuwstraat 24 Pand met 18e-eeuwse gevel op houten pui en onder klokvormige top met rollagen
nl 3872 Amsterdam Nieuwe Nieuwstraat 28 Huis met latere gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 3750 Amsterdam Nieuwendijk 21 Pand met 18e-eeuwse gevel onder rechte lijst
nl 3755 Amsterdam Nieuwendijk 39 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 518444 Amsterdam Nieuwendijk 47 Modewinkel met magazijn in Neo-Venetiaanse Renaissance
nl 3757 Amsterdam Nieuwendijk 53 Hoekhuis met klokgevel
nl 3820 Amsterdam Nieuwendijk 78 Pand met gevel onder verhoogde lijst met consoles
nl 3821 Amsterdam Nieuwendijk 80 Hoekhuis met halsgevel en zijgevel onder lijst met consoles, waarin gebeeldhouwde trapvensters
nl 3822 Amsterdam Nieuwezijds Armsteeg 3A Pand met gevel onder cirkelvormig verhoogde lijst
nl 3934 Amsterdam Noorderstraat 242/2 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 3935 Amsterdam Noorderstraat 242/3 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 3936 Amsterdam Noorderstraat 242/4 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 3937 Amsterdam Noorderstraat 242/5 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 3938 Amsterdam Noorderstraat 242/6 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 3939 Amsterdam Noorderstraat 242/7 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 526956 Amsterdam Omval bij 32 Voormalig Meterhuis
nl 505220 Amsterdam Oranje Nassaulaan bij 10 Tuinhuis
nl 504625 Amsterdam Oranje Nassaulaan bij 26 Houten tuinhuis
nl 3873 Amsterdam Oude Nieuwstraat 1 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3876 Amsterdam Oude Nieuwstraat 17 Pakhuisachtig gebouw van onbekende maar meer dan 50-jarige ouderdom, met vrijwel geheel gesloten puntgevel
nl 3874 Amsterdam Oude Nieuwstraat 3 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 3875 Amsterdam Oude Nieuwstraat 5 Pand met gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 3979 Amsterdam Oudebrugsteeg 18 Pakhuis met voorgevel in het Damrak
nl 3986 Amsterdam Oudekennissteeg 1 Vormt het achterste deel van O.Z. Voorburgwal 73. Houten pui met twee empire deuren
nl 3988 Amsterdam Oudekennissteeg 4 Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de klokvormige top
nl 3999 Amsterdam Oudekerksplein 22 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 4000 Amsterdam Oudekerksplein 30 Huis met gevel onder rollagentop
nl 4011 Amsterdam Oudemanhuispoort 2 Huisje onder rechte lijst en gebroken dak
nl 81 Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 36 Pand met ingezwenkte halsgevel
nl 82 Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 38 Pand met halsgevel met volutenafdekking en versiering om de hijsbalk
nl 83 Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 40 Pand met ingezwenkte halsgevel met volutenafdekking
nl 17 Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 61H+O Pand met voorgevel met verknoeide top, doch deurkalf, snijraam en -hek en roedenverdeling
nl 21 Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 69A Twee gecombineerde huizen
nl 93 Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 70 Huisje met gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 3090 Amsterdam Oudezijds Kolk 28 Pakhuis met onregelmatige puntgevel
nl 3088 Amsterdam Oudezijds Kolk 59,63,67,69 Pakhuis met puntgevel
nl 6127 Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 126 Huis met klokgevel. Geblokte bedrijfspui
nl 6130 Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 136 Pand met klokgevel
nl 6135 Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 224 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 4048 Amsterdam Paardenstraat 1 Pand met gevel op houten pui waarvan de bekroning is verdwenen
nl 4049 Amsterdam Paardenstraat 2 Achterste gedeelte van het pand amstel 134, 136
nl 4095 Amsterdam Pieter Jacobszdwarsstraat 15 Pand met halsgevel
nl 4096 Amsterdam Pieter Jacobszdwarsstraat 17 Pand met klokgevel
nl 4747 Amsterdam Pijlsteeg 12 Achterste deel van het pand Dam 11
nl 4743 Amsterdam Pijlsteeg 39 Pand met klokgevel
nl 4744 Amsterdam Pijlsteeg 43 Pand met klokgevel onder rollagen en houten afdeklijst (begin
nl 4745 Amsterdam Pijlsteeg 47 Pand met klokgevel onder rollagen en houten afdeklijst (begin
nl 518284 Amsterdam Plantage Kerklaan bij 36 Volière
nl 4236 Amsterdam Prinseneiland 399 Pakhuis met puntgevel
nl 4491 Amsterdam Prinsengracht 1131 Pand met gevel onder rechte lijst en dak
nl 4590 Amsterdam Prinsengracht 530 Huis met gevel onder rechte lijst en jaartalcartouches
nl 4591 Amsterdam Prinsengracht 532A Pakhuis met gevel onder geknikte lijst
nl 4653 Amsterdam Prinsengracht 738 Huis met gevel met onderpui en lijst
nl 4394 Amsterdam Prinsengracht 749 Onderdeel van nieuw kantoorpand met halsgevel in oude trant herbouwd
nl 4395 Amsterdam Prinsengracht 749 Onderdeel van nieuw kantoorpand met gevel in oude trant en kopie van de hals
nl 4396 Amsterdam Prinsengracht 749 Onderdeel van nieuw kantoorpand met halsgevel in oude trant herbouwd
nl 4659 Amsterdam Prinsengracht 758 Huis met gevel met bovenste verdieping en verhoogde lijst
nl 4661 Amsterdam Prinsengracht 762 Pand met gepleisterde gevel onder rechte lijst met consoles, voorzien van een erker
nl 4666 Amsterdam Prinsengracht 778A Huis met hardstenen gevel met versierde pui, onder fraai gesneden rechte lijst , waarop attiek
nl 528453 Amsterdam Prinsengracht bij 1021 Tuinhuis
nl 528454 Amsterdam Prinsengracht bij 1023 Tuinhuis
nl 4768 Amsterdam Raamsteeg 2 Huis onder dwars dak. Gevel onder rechte lijst (19e eeuw)
nl 4769 Amsterdam Raamsteeg 6 Huis met gevel onder 19e-eeuwse rechte lijst. Op de verdiepingen goede roedenverdeling in de vensters
nl 640 Amsterdam Recht Boomssloot 1 Achterste deel van Geldersekade 107
nl 663 Amsterdam Recht Boomssloot 82 D'Wolbaal
nl 664 Amsterdam Recht Boomssloot 92 Dwarshuisje met overblijfsels van een houtskelet en een gevel onder rechte lijst
nl 518509 Amsterdam Reguliersbreestraat 8 Drukkerij, bedrijfsruimte en kantoorgebouw voor de huisvesting van de Amsterdamsche Courant en de Stoomdrukkerij De Fakkel
nl 4859 Amsterdam Reguliersdwarsstraat 24 Koetshuis onder dwars dak met houten pilasters in de pui
nl 4851 Amsterdam Reguliersdwarsstraat 89 Pakhuis met halsgevel
nl 4852 Amsterdam Reguliersdwarsstraat 95 Pand met klokgevel
nl 4909 Amsterdam Reguliersgracht 2 Hoekhuis onder gezamenlijk schilddak met herengracht 532
nl 4984 Amsterdam Rokin 55 Huis met gevel onder rechte lijst
nl 4985 Amsterdam Rokin 57 Pand met gevel onder rechte lijst waarop een rondbogige dakkapel
nl 5034 Amsterdam Romeinsarmsteeg 2A Achterste deel van Singel 312
nl 5043 Amsterdam Rosmarijnsteeg 1 Pand met gevel onder rechte lijst en dakvoorschot
nl 5049 Amsterdam Rosmarijnsteeg 12 Hoekhuis met voorgevel onder rechte lijst en overgebouwde zijgevel waartegen een pothuis
nl 5122 Amsterdam Runstraat 24 Pand met klokgevel
nl 5112 Amsterdam Runstraat 25 Pand met gevel onder cirkelvormig verhoogde lijst
nl 5123 Amsterdam Runstraat 26A Pand met gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 5113 Amsterdam Runstraat 27 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 5114 Amsterdam Runstraat 29 Pand met gevel onder klokvormige top met rollagen
nl 5115 Amsterdam Runstraat 31 Pand met halsgevel
nl 5136 Amsterdam Rusland 10 Twee smalle huizen onder een dak met klokgevel onder rollagen en fronton
nl 5141 Amsterdam Schapensteeg 1 Pand onder gebroken dak
nl 5142 Amsterdam Schapensteeg 7 Pakhuis met gevel onder latere rollagentop
nl 5145 Amsterdam Schippersstraat 8 Huis met gevel waarvan de klokvormige top zijn afdekking mist
nl 5248 Amsterdam Singel 439 Complex van drie huizen, verenigd in een pand onder schilddak, met grotendeels houten puien
nl 518387 Amsterdam Singel/brugnummer 8 Brug 8, Brug tussen Singel en Spuistraat in de Raadhuisstraat, voormalige Huiszittensteeg
nl 5421 Amsterdam Sint Agnietenstraat 2 Vormt het achterste deel
nl 5460 Amsterdam Sint Luciensteeg 11 Pand met gevel van twee vensterassen, onder rechte triglyfenlijst
nl 5461 Amsterdam Sint Luciensteeg 13 Pand met gevel van twee vensterassen, onder rechte triglyfenlijst
nl 5462 Amsterdam Sint Luciensteeg 15 Pand met gevel van twee vensterassen, onder rechte triglyfenlijst
nl 5456 Amsterdam Sint Luciensteeg 51 Pand met gevel van twee vensterassen, onder rechte triglyfenlijst
nl 5471 Amsterdam Sint Nicolaasstraat 17 Van de oorspronkelijke kap beroofd huis met onthoofde 18e-eeuwse gevel
nl 5483 Amsterdam Sint Nicolaasstraat 52 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 5484 Amsterdam Sint Nicolaasstraat 52 Pand met halsgevel met gevelsteen
nl 5494 Amsterdam Sint Pieterspoortsteeg 5 Van zijn dak en gevelbekroning beroofd huis
nl 526950 Amsterdam Spaklerweg 24 Opzichterswoning (niet toegankelijk (2013))
nl 526952 Amsterdam Spaklerweg 30 Ingenieurswoning (niet toegankelijk (2013))
nl 5548 Amsterdam Spinhuissteeg 12 Pand met klokgevel, met gesneden deur
nl 5549 Amsterdam Spinhuissteeg 16 Pand met halsgevel
nl 5544 Amsterdam Spinhuissteeg 3 Pand met gave klokgevel met stoep en deur uit de bouwtijd, een bovenlicht
nl 5547 Amsterdam Spinhuissteeg 4 Pastorie
nl 5545 Amsterdam Spinhuissteeg 5 Pand met vierraamsgevel, onder rechte lijst waarboven een dwars dak en dakkapel
nl 1496 Amsterdam Spuistraat bij 334 Pand met halsgevel
nl 5571 Amsterdam Spuistraat bij 33A Achtergevel van het pand Nieuwezijdse Voorburgwal 66
nl 5686 Amsterdam Stoofsteeg 11 Huisje, behorende tot hetzelfde blok als de nrs 9 en 13 en
nl 5687 Amsterdam Stoofsteeg 13 Huisje
nl 5683 Amsterdam Stoofsteeg 3 Huis met latere gevel onder primitieve rechte lijst
nl 5690 Amsterdam Stoofsteeg 6 Pand met gevel, onder punttop met rollagen
nl 5684 Amsterdam Stoofsteeg 7 Huis met 18e-eeuwse gevel onder latere rechte lijst
nl 5691 Amsterdam Stoofsteeg 8 Pand met klokgevel, met houten pui en deur, beide uit plm. 1800, een gevelsteen
nl 5685 Amsterdam Stoofsteeg 9 Huisje, behorende tot hetzelfde blok als de nrs 11 en 13 en
nl 5701 Amsterdam Taksteeg 3 Pand met vierraamsgevel onder rechte lijst
nl 5708 Amsterdam Taksteeg 8 Pand met trapgevel met oeils-de-boeuf
nl 5709 Amsterdam Teerketelsteeg 4 Achterhuis van Koggestraat 11
nl 5724 Amsterdam Thorbeckeplein 28 Pand met gevel onder rechte lijst pothuis
nl 5745 Amsterdam Treeftsteeg 2 Onderdeel van Singel 302
nl 949 Amsterdam Tuinstraat 115A Pand met rijk versierde halsgevel
nl 948 Amsterdam Tweede Egelantiersdwarsstraat 2 Hoekhuis met halsgevel
nl 6375 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 10 Twee huizen achter een puntgevel goede late roedenverdeling
nl 6377 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 14 Pand met halsgevel
nl 6378 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 16 Pand met halsgevel
nl 6379 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 18 Pand met halsgevel
nl 6380 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 20A Pand met halsgevel
nl 6369 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 23 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6370 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 39A Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6373 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 4 Huisje voorzien van klokvormige top
nl 6374 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 6 Huisj met 18e/19e-eeuwse gevel
nl 6383 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 60 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6371 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 67 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6372 Amsterdam Tweede Weteringdwarsstraat 71 Dwarshuis van het type 'wevershuizen' in het noortse bos midden
nl 5814 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 106 Huis met latere gevel op houten pui en onder klokvormige top met rollagen en recht afdeklijstje
nl 5815 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 108HS/I Huis onder dwars dak met gevel onder rechte lijst met gesneden consoles en voorzien van een deuromlijsting met gesneden consoles en een goede roedenverdeling in de venste
nl 5816 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 110 Huis met gevel waarvan de top door een provisorisch punttopje is vervangen
nl 5817 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 118 Huis onder dwars dak met latere gevel
nl 5806 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 147A Huis met latere puntgevel
nl 5818 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 150 Huis onder dwars dak met gewijzigde gevel op houten pui waarin twee deuren
nl 5819 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 162 Verhoogd huis met vernieuwd dak waarvan de gevel door een dakkapel onderbroken lijst als beëindiging heeft
nl 5809 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 58 Pand met klokgevel onder siertrossen
nl 5801 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 61 Huis met eenvoudige klokgevel
nl 5802 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 63 Pakhuis met puntgevel
nl 5803 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 71 Complex etagewoningen met gevel onder recente rechte lijst
nl 5833 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 76A Hoekhuis met klokgevel
nl 5812 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 80 Huis met op originele bolle puibalk overgebouwde puntgevel van het overigens op het begijnhof voorkomende zeer gesloten type
nl 5804 Amsterdam Utrechtsedwarsstraat 89 Huis met gevel onder klokvormige top met gebogen fronton
nl 5836 Amsterdam Utrechtsestraat 32 Pand met halsgevel
nl 5840 Amsterdam Utrechtsestraat 58 Pand met trapgevel
nl 518403 Amsterdam Utrechtsestraat 91 Winkel en bovenwoningen
nl 5846 Amsterdam Utrechtsestraat 92 Huis met gevel onder in het midden om het zoldervenster verhoogde lijst met consoles
nl 5863 Amsterdam Vierwindenstraat 203 Zeer diep, naar achteren breder wordend pakhuis
nl 5893 Amsterdam Voetboogstraat 21 Pand met gevel onder latere punttop
nl 5894 Amsterdam Voetboogstraat 23 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 5895 Amsterdam Voetboogstraat 29A Pand met gevel onder rechte lijst
nl 5896 Amsterdam Voetboogstraat 31 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 5897 Amsterdam Voetboogstraat 33 Huisje met gevel onder rollagentop
nl 6274 Amsterdam Warmoesstraat 111 Huis met gevel onder rechte lijst
nl 328943 Amsterdam Warmoesstraat 165 Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals
nl 6249 Amsterdam Warmoesstraat 23 Hoekhuis met gevel onder rechte lijst en bakstenen topje
nl 6250 Amsterdam Warmoesstraat 31 Huis met gevel onder 19e-eeuwse klokvormige top met rollagen en fronton
nl 6282 Amsterdam Warmoesstraat 36 Huis met gevel onder rechtlijst en consoles
nl 6259 Amsterdam Warmoesstraat 73 Huis met gevel onder rechte lijst
nl 6297 Amsterdam Warmoesstraat 80 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 6298 Amsterdam Warmoesstraat 82 Pand met brede zware klokgevel
nl 6299 Amsterdam Warmoesstraat 84 Pand met gevel onder licht verhoogde lijst met voluten, waarop een borstbeeld
nl 6265 Amsterdam Warmoesstraat 85 Pand met gevel versierd met kleine blokjes
nl 6266 Amsterdam Warmoesstraat 87 Pand met zesraamsgevel onder rechte lijst
nl 6300 Amsterdam Warmoesstraat 88 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 6270 Amsterdam Warmoesstraat 91 Achterhuis van Warmoesstraat 91, puntgevel
nl 6301 Amsterdam Warmoesstraat 92 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 518312 Amsterdam Warmoesstraat bij 169 Hotel-café-restaurant
nl 6414 Amsterdam Weteringstraat 16 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 524817 Amsterdam WG-plein 879-881 Wilhelmina-Gasthuis: röntgengebouw
nl 6475 Amsterdam Wijdesteeg 1 Achterhuisje
nl 6534 Amsterdam Zeedijk 107 Huis met rechte lijkst en gebroken dak
nl 6540 Amsterdam Zeedijk 133 Huisje met gepleisterde gevel onder klokvormige rollagentop
nl 526007 Amsterdam Zeedijk 30 Woonhuis, vanwege het zich daarin bevindende beschilderde balkenplafond
nl 6555 Amsterdam Zeedijk 60 Pand met halsgevel
nl 6523 Amsterdam Zeedijk 71 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 6572 Amsterdam Zoutsteeg 10 Pand met halsgevel
nl 6574 Amsterdam Zoutsteeg 14 Huis met latere gevel onder rechte lijst
nl 422426 Amsterdam Middenweg 72 Frankendael: hardstenen kop van een negerjongen
nl 1925 Amsterdam Nieuwe Herengracht 45A Waterleidingpanden
nl 528389 Amsterdam {{Sorteer|Keizersgracht 138|Keizersgracht bij 138}} Tuinhuis
nl 528260 Amsterdam {{Sorteer|Keizersgracht 148|Keizersgracht bij 148}} Tuinhuis